<İSLAMİ BİLGİLER VE DUALAR-ANA SAYFA-1>

İSLAMİ BİLGİLER VE DUALAR-ANA SAYFA-1
İSLAMİ BİLGİLER VE DUALAR-1

DİĞER SİTELERİM

TAVSİYE SİTELER

KÜTÜPHANEM

VEDA HUTBESİ

KU'ANDA ARA

NAMAZ VAKTİ-1

NAMAZ VAKTİ-2

GAZETELER

HAVA DURUMU

PROGRAM İNDİR-1

PROGRAM İNDİR-2

JAVA PROG.İNDİR
FOTO SHOP PROG.İNDİR

DOSYA YÜKLEME

DOSYA YÜKLE-TC
RAPİD SHARE

OFİS PROGRAMLARI DERSLERİ

OFİS PROGRAMLARI

BİLGİSAYAR DERSLERİ

BİLGİSAYAR DERSLERİ

DERS İZLE

RESİM YÜKLEME SİTESİ

RESİM YÜKLEME SİTESİ
3D MEKANLAR PENCERESİ
YEŞİLAY DERNEĞİ
YEŞİLAY DERNEĞİ
İSLAMİ BİLGİLER VE DUALAR-1

                          KELİME-İ ŞEHADETKelime-i şehâdet, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” kelimeleridir.

Kelime-i şehâdeti söylemek, yani Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığını, Hz. Muhammed Mustafâ’nın (s.a.v.) onun kulu ve resûlü olduğunu kalbiyle tasdik etmek, Müslüman olmak için temel şarttır. Bu, imanın özüdür.

Bir kimse, Allâh’tan başka ilah olmadığına inandığı, onun varlığını-birliğini, eşi-benzeri olmadığını tasdik ettiği halde, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmiyorsa Müslüman olamaz. Kelime-i şehâdet bir bütündür; yarısına değil, tamamına inanmak gerekir.  

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Salat ve selam efendimiz Muhammed aleyhisselamın üzerine olsun.

Allah'ın kulları üzerindeki hakkını yerine getirebilmek için Kelime-i Şehadet'in manasını hakkıyla öğrenmek gerekir. Bu manayı hakkıyla öğrenmeyen insan bu Kelime-i Şehadetlere zıt düşebilecek bir duruma düşebilir.

“Eşheduenla ilahe illallah" kelimesinin kısaca manası: "Dilimle ikrar kalbimle tasdik ederim ki gerçek manada ibadete layık olan yalnız ALLAH 'tır. "Aynı zamanda "Eşheduenla ilahe illallah" ın manası:"Ben şahadet ediyorum; Allah’tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah yoktur. edinilen varlıklar, ibadet edilmeye layık değildir." Hazret-i Adem aleyhisselam'dan Peygamber efendimize kadar bütün Peygamberlere evvela "La ilah e illallah" Kelime-i tevhidini bildirmiştir.

Yani Allah Adem aleyhisselamın yaratılmasından sonra onun neslinden, Allah'tan başka varlıklara ibadet edenlerin geleceğini bildiği için, Peygamberlere de ilk bu uyarıyla emretmiştir. Peygamberlerde ilk önce, Allah'tan almış oldukları bu emri insanlara öğretmişlerdir.

Bu hangi kaideyi ortaya koyar? Mahluk, yani yaratılmış oldukları halde ilah olarak kabul edilen varlıklar vardır. Fakat biz bunları reddediyoruz. İbadete layık tek ilah Allah-u Teala' dır.Tam kelime anlamı olarak ne diyoruz? "La",yani "Hayır. Bu ilahlar ilah edinmeye ve ibadete layık değiL"

Allah-u Teala' dan başka ilahların (edinilen ilahların) mevcudiyeti, Kur'an da bildirilmiştir. İbadete layık ilah ise ancak ve ancak Allah'tır..
Demek ki edinilen ilahlar var, ama ilah edinmeye ve ibadete layık değiL.

Türkçe de ki: "Allah 'tan başka ilah yoktur" mealine şöyle bir tevil
getirilir:.Bunlara ibadet etmekten vazgeçin, Allah-u Teala ya ibadet edin ilah olarak sadece Allah 'ı tanıyın. " Allah-u Teala böyle emrediyor. "Eşheduenne Muhammedur RasululIah"

Buda aynı şekilde: "dilimle” itiraf ediyor ve kalbimle inanıyorum ki efendimiz aleyhisselatu vesselam, Allah-u teala tarafindan insanlara, cinlere ve bütün alemlere Peygamber olarak gönderilmiştir. " "Muhammedurresulullah " - manası:-"Muhammed Allah 'in Resuludur " Resulun görevi ise: İnsanların peşinden gitmeleri için Allah'ın onlara bildirdiklerini insanlara tebliğ etmek. Peygamberler ne getirdiyseler, ne yaptıysalar ve ne söylediyseler haktır, gerçektir, doğrudur. İşte biz Peygamberimize böyle itaat ediyoruz.

Allah-u Teala'nın da varlığını ,ibadete layık yegane varlık olarak bilmiş isek, Kelime-i ŞehadetIerin manalarını hem dilimizle söyleyerek, hem de bu inancı kalbimizde besleyerek ancak yerine getirmiş oluruz. Müslüman olmak için muhakkak Hz.Muhammed aleyhisselatu vesselama inanmak gereklidir Farz-ı ay-ndır, yani farzdır
 

Allah-u Teala Fetih suresinin 13.Ayetinde:
Meali: "Kim Allah 'a ve Resulun 'e iman etmez ise ,bilsin ki, biz kafirler için çılgm bir ateş hazırladık. "Bu muhkem yani açık bir ayet. Bunun tevili yoktur.

Buradaki "hazırladık" çoğul ifadesi Allah'ın ortağı veya yardımcıları var anlamına gelmez. Yaratan Allah-u Teala'dır Elbetteki Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu varlıklar da, mekanlar da onu emrini yerine getiren Melekler (burada azap Melekleri) vardır. İşte o azap Melekleri kafırlere azap ederler Bu manada biz kelimesi yerinde kullanılır .Ama yaratan Allah-u Teala'dır Yoksa yaratmada hazırlamada Allah-u Teala hakkında çoğul kullanılmaz.

İşte bu Ayet-i Kerime'nin birinci bölümünde Hz.Muhammed aleyhisselatu vesselamm Peygamberliğine inanmayanların kafir olduğu açıkça ifade edilmektedir Allah'a ve Resulun'e iman etmeyen insanlar için, kim olursa olsun Hz.Muhammed aleyhisselamın varlığına, Peygamber olarak geldiğine inanmayanlar için, Allah-u Teala ne buyuruyor?

Diyor ki: "O insan kâfir’dir".Sebebi Peygambere inanmamasıdır. Dernek ki Hz.Muhammed aleyhisselatu vesselamın Peygamberliğine inanmayan kafirdiL Onun sadece: "Ben Allah 'a iman ediyorum" demesi yeterli değildiL Çünkü Allah-u Teala Ayetin de:
Yani, "Allah 'a ve Resulun'e iman".

Müslümanlığın dışında herhangi bir Din'e mensup olanlar (herhangi bir Dinden kasıt inanç şekli) hepsi kafirdir Demek ki Müslümanlığın birinci şartı "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" Kelime-i tevhidini söyleyip ona kalben iman etmektir. Buna kim izah ettiğimiz şekilde inanmamışsa, o Müslüman değildir. Onun hiçbir başka ameline aldanılmamalıdır.
Bazı kimseler "Biz hristiyanlara ve yahudilere kâfir diyemeyiz. Onlarda Allah 'a iman ediyorlar. Onlarda neticede bir Peygambere inanıyorlar" gibi sözlerle, sözde iyi niyetlerini ortaya koyuyorlar. Fakat bu insanlar işte bu Ayeti yalanlamış olduklarından dolayı küfre düşüyorlar. Böyle bir tartışmaya dahi girenler, bu Ayeti yalanladıklarından dolayı kafirdir. Bu Ayeti nasıl yalanlamış oluyorlar? "Onlarda Allah 'a inanıyor. Onlarda İsa ya Musa ya inanıyor" diyorlar. Fakat değil mi ki Hz.Muhammed'e(s.a.v) inanmıyorlar. Bu onların küfre düşmeleri için yeterli sebeptir. Bunlar cahil, dinini ehlinden öğrenmemiş olan sözde Müslümanlardır.
Kur'an da Allah-u Teala: "Kim Allah 'a ve Resulullah 'a iman etmezse o kâfirdir" diyor. Ona Cehennem ateşinin hazırlandığını, ebedi olarak onu orada yakacağını bildiriyor Allah. Kâfir olmasının sebebini yine kendisi bildiriyor. Bu sebep ise, Resulün'e iman etmemiş olmasıdır.
Halbuki cahil olmayan bir Müslüman biliyor ki onların Allah'a iman ediyoruz demeleri, Allah'a hakkıyla iman ettiklerini göstermez. çünkü onlar Allah'a iman ediyoruz diyorlar, fakat Allah'ı ona yakışmayan sıfatlarla sıfatlandırıyorlar. Neticede Allah'a doğru iman etmiyorlar. Bu da ayrı bir ders konusu.
Bugünkü dersimizde Allah'a ve Resulün'e iman etmeyenleri anlatmaya çalışıyoruz. Yahudi ve Hrıstiyan için "Onlarda Allah'a iman ediyor. Neticede bir peygambere iman ediyor" diyenlerin (halbuki bunlar o Peygamberlere Peygamber olarak da inanmıyorlar. İlah yerine koyuyorlar bu Peygamberleri) kâfir olduğuna şek ve şüphesi olanlarda kâfirdir.

Televizyonda, canlı bir yayında, bir ilahiyat profesörüne sorulduğunda
ki: "Hristiyanıarın hepsi için Cehennemliktir diyebilirmiyiz?" Bayraktar Bayraklı şöyle cevap veriyor: "Hayır, diyemeyiz. Çünkü hristiyanlar farklı inançlara sahiptirler. Üç teslis (Meryem ,İsa ve kutsal ruh) inancına sahip olanlar Cehennemliktir. Onlara Cennetlik diyemeyiz. Fakat Ortodokslar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü onlarda tek Allah inancı vardır. Onlar Cennetlik olabilirler. "

Oysa onların tek Allah inancıda Allah'ın kutsal ruh olduğundan ibarettir. Ve "İsa 'nın şekline girdiği için İsa bizim İlahımız ve oda göklerde yaşıyor. Gelecek ve yeryüzüne tekrar adaleti getirecek" diyorlar. Bu profesör bu konuya olan bu yaklaşımıyla hata içindedir.Büyük günaha girmiştir. Çünkü Müslüman'ın Allah'a olan imanıyla bir Ortodoks'un imanını eşleştirmiş oluyor.
Bu Ayet bir insanın sadece Allah'a (hakkıyla bile olsa) iman etmiş olmasının yeterli olmadığını gösteriyor. Hz.Muhammed'i(s.a.v) yalanlıyor ise ve onu aşağılamak için mesela" Akıllı bir Arap, takunyalı Bedevi, yalınayak çıplak uyarıcı" diyor ise, kâfirdir. Aklı başında bir Müslüman Hz.Muhammed aleyhisselam için kullandığı kelimelere dikkat etmeli. Onun için aşağılayıcı ifadeler kullanması caiz değildir. 
 

Paylaş

Kategori: (Belirtilmemiş) :: YORUM YAZ! :: ARKADAŞINA GÖNDER!


« SONRAKİ SAYFA ...::: ANA SAYFA :::... ÖNCEKİ SAYFA»
İSLAMİ BİLGİLER VE DUALARSAAT VE TAKVİM
GÜNCEL HABERLER-1
ANA SAYFA
ANA SAYFA
ARŞİV İZLE
ARŞİV
PROFİL
PROFİL
NAMAZ ZAMANI
İSLAMİ DERGİLER
ANKET
KİTAPLAR
SEÇME AYET VE HADİSLER
YARDIM KURULUŞLARI
İSRAİL BOYKOT
KATİLLERİ BOYKOT
A.B'YE HAYIR
AVRUPA BİRLİĞİNE HAYIR
İSLAMİ VİDEOLAR-1
İSLAMİ VİDEOLAR-2
ÖZGÜRLÜK İÇİN PARDUS!
 ÖZGÜRLÜK İÇİN PARDUS!
CAMİİLER

CAMİİ RESİMLERİ TIKLAYIN
İSLAMİ BİLGİLER VE DUALAR
 ARKADAŞINA TAVSİYE ET!
İHH YARDIM KUR.